İngilizce Sayılar için Kelime Kartları

İngilizce sayı isimlerinin bulunduğu kelime kartlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Kartların ön yüzünde İngilizce sayılar, arka yüzünde ise Türkçe anlamları yer almaktadır. Kartları çevirmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Hızlı Erişim
Okunuşları Dinle

One

Bir

Two

İki

Three

Üç

Four

Dört

Five

Beş

Six

Altı

Seven

Yedi

Eight

Sekiz

Nine

Dokuz

Ten

On

Eleven

On Bir

Twelve

On İki

Thirteen

On Üç

Fourteen

On Dört

Fifteen

On Beş

Sixteen

On Altı

Seventeen

On Yedi

Eighteen

On Sekiz

Nineteen

On Dokuz

Twenty

Yirmi

Twenty One

Yirmi Bir

Twenty Two

Yirmi İki

Twenty Three

Yirmi Üç

Twenty Four

Yirmi Dört

Twenty Five

Yirmi Beş

Twenty Six

Yirmi Altı

Twenty Seven

Yirmi Yedi

Twenty Eight

Yirmi Sekiz

Twenty Nine

Yirmi Dokuz

Thirty

Otuz

Thirty One

Otuz Bir

Forty

Kırk

Fifty

Elli

Sixty

Altmış

Seventy

Yetmiş

Eighty

Seksen

Ninety

Doksan

One Hundred

Yüz

One Thousand

Bin

One Million

Bir Milyon

One Billion

Bir Milyar

Paylaşın Daha Çok Kişi Öğrensin:

Yorum Ekleyin