İngilizce Ekonomik Terimler için Kelime Kartları

İngilizce ekonomik terim isimlerinin bulunduğu kelime kartlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Kartların ön yüzünde İngilizce ekonomi terimleri, arka yüzünde ise Türkçe anlamları yer almaktadır. Kartları çevirmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Hızlı Erişim

Account

Hesap

Arbitrage

Arbitraj

Asset

Varlık

Balance Sheet

Bilanço

Bank

Banka

Bond

Bono

Budget

Bütçe

Business

İş

Businessman

İşadamı

Capital

Sermaye

Central Bank

Merkez Bankası

Collateral

Teminat

Commodity

Mal

Competition

Rekabet

Consumer

Tüketici

Credit

Kredi

Currency

Döviz Cinsi

Demand

Talep

Deposit

Mevduat

Derivatives

Türev Ürünler

Equity

Öz Kaynak

Finance

Maliye

Fiscal Policy

Maliye Politikası

Fiscal Year

Mali Yıl

Foreign Exchange Rate

Döviz Kuru

Gold

Altın

Income

Gelir

Inflation

Enflasyon

Insurance

Sigorta

Interest Rate

Faiz Oranı

Investment

Yatırım

Labor

İşgücü / Emek

Liability

Yükümlülük

Loan

Borç

Loss

Zarar / Kayıp

Macroeconomics

Makroekonomi

Market

Piyasa / Pazar

Microeconomics

Mikroekonomi

Money Supply

Para Arzı

Monopoly

Tekel

Mortgage

İpotek / Rehin

Nominal Values

Nominal Değerler

Oligopoly

Oligopol

Open-Market Operations

Açık Piyasa İşlemleri

Option

Opsiyon

Payment

Ödeme

Portfolio

Portföy

Privatisation

Özelleştirme

Profit

Kâr

Ratio

Oran

Recession

Durgunluk

Savings Account

Vadeli Hesap

Stock

Stok

Supply

Arz

Tax

Vergi

Trade Balance

Ticaret Dengesi

Treasury

Hazine

Value Added Tax (VAT)

Katma Değer Vergisi (KDV)

Volume

Hacim

Yield

Getiri

Paylaşın Daha Çok Kişi Öğrensin:

Yorum Ekleyin